9 กุมภาพันธ์ 2561

Temper Tantrums โรคร้องอาละวาด

Temper Tantrums
Temper Tantrums โรคร้องอาละวาด

Temper Tantrums โรคร้องอาละวาด คือ การโต้ตอบของเด็กโดยทั่วไปเมื่อถูกขัดขวางอิสรภาพในการกระทำสิ่งที่ต้องการ หรือเรียนรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ลักษณะการถูกขัดใจแล้วจะกรีดร้อง แสดงอารมณ์โกรธ เพื่อเรียกร้องความสนใจ โดยสาเหตุอาจจะมาจาก
  • สภาพแวดล้อมการเลี้ยงดู
  • ระดับความเหนื่อย
  • ระดับความเครียด
  • การพักผ่อนไม่เพียงพอ
  • การควบคุมอารมณ์
  • ปัญหาด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์